lördag 21 mars 2009

Mer EU

Idag skall jag medverka i Visbymoderaternas utbildningseminarium om EU. Enligt en Sifo undersökning från början av året är vi i Sverige den mest EU-skeptiska nationen inom den Europeiska Unionen. Det som är obekant uppfattas ofta som skrämmande eller obehagligt. Kan det vara så att kunskapen om EU kan bli bättre? Vilket i sin tur kan leda till en lägre nivå av skepsis mot EU EU är för mig en garant för fred, bättre miljö och större arbetsmarknad. Det är viktigt att diskutera och debattera EU så att kunskapen ökar och därmed motivationen att rösta den 7 juni.

Inga kommentarer: