fredag 20 mars 2009

Ändrade läsvanor

Enligt SCB är det 15 procent färre hushåll som har tillgång till daglig tidning idag i jämförelse med 1980-talet. Minskningen är störst bland unga personer medan äldre håller fast vid sin dagstidning i större utsträckning. Jag bedömer inte att förändringen är ett utslag för lägre nyhetskonsumtionen bland ungdomar utan att det snarare handlar om ändrade läsvanor. Gratistidningarna revolutionerade tidningsbranschen när de introducerades under 1990-talet. Nu orsakar Internet nästa stora förändring av tidningsläsarnas konsumtion. Att försöka stoppa utvecklingen av användandet av Internet är inte möjligt och heller inte önskvärt enligt min uppfattning. Med Internet ökar tillgänglighet av nyheter, musik och litteratur. Jag anser att Internet är en av de största revolutionerna för spridning av kultur sedan Gutenberg uppfann konsten att trycka böcker.

Inga kommentarer: