torsdag 19 mars 2009

Samarbete ger säkrare försvar

Alliansen betonar i Regeringsförklaringen att Sveriges säkerhet och trygghet bygger på gemenskap och samverkan med andra länder. Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat medlemsland i EU eller ett nordiskt land. På samma sätt förväntar vi oss att dessa länder agerar om Sverige drabbas. Ett modernt försvar bygger på att länder kan ge och ta emot militärt stöd.

Såväl militära som civila säkerhetsaspekter motiverar ett fördjupat Östersjösamarbete. Åtgärder för att stärka den militära och civila krishanteringsförmågan i regionen stödjer säkerheten i närområde och verkar konfliktförebyggande.

Propositionen "Ett användbart försvar" handlar om en tydligt deklarerad politisk vilja och ger en möjlighet för Sverige att fatta beslut i det enskilda fallet. Förslagen i propositionen ger Sverige möjlighet att bistå grannländer om och när de behöver stöd. Men den ger också omvända möjligheter genom att vi kan ta emot hjälp om så behövs.

Inga kommentarer: