fredag 20 mars 2009

Äntligen ett steg närmare en ringled runt Stockholm

Idag har det första spadtaget tagits för byggnationen av E18 sträckan Hjulsta-Kista. Byggtiden är beräknad till sex år. En fungerande infrastruktur är en förutsättning för att Stockholms regionen skall fortsätta att utvecklas i positiv riktning. Att Sveriges huvudstad ännu inte har en fungerande ring runt stadskärnan är en följd av tidigare socialdemokratiska regeringens undlåtenhet. Jag ser framemot att också Förbifart Stockholm kan genomföras. Med en ring runt Stockholm ökar nåbarheten, resvägarna blir kortare och förutsättningarna för expansion ökar.

Inga kommentarer: