torsdag 19 mars 2009

Poliser på stan

De erfarna och kunniga poliserna har nu börjat patrullera på Stockholms gator. Äntligen! Förändringen är ett synligt resultat av Alliansens politik. Jag välkomnar att det blir en ändring inom poliskåren. Det skall inte vara så att de mest erfarna poliserna ägnar sig åt så kallad inre tjänst medan det är de nyutbildade poliserna som har den yttre tjänsten. Med fler synliga erfarna poliser på gator och torg ökar också tryggheten för oss medborgare.

Inga kommentarer: