torsdag 19 mars 2009

Ett försvar i tiden

Den säkerhetspolitiska kartan i vårt närområde har ritats om i. Östersjön är omslutet av Nato- och EU-länder med undantag för Ryssland. Invasionshotet från en tidigare supermakt är borta, och ett enskilt väpnat angrepp riktat direkt mot Sverige framstår som osannlikt under överskådlig tid.

Det dock inte det samma som att Sverige kan utesluta risk för militära intressekonflikter och incidenter i närområde, vare sig på eller kring Östersjön eller i de nordliga områdena. Eventuella militära hot är inte avgränsade geografiskt per land utan har vidare omfattning. De nya hoten kräver möjlighet att kunna agera, enskilt och tillsammans med andra, med kort varsel. Säkerhet byggs gemensamt för de nordiska länderna och inom EU. Alliansen arbetar för ett långtgående nordiskt samarbete och ser inga principiella begränsningar för ett samarbete så länge den nationella beslutanderätten avseende den operativa förmågan består. Det är i detta perspektiv regeringens proposition "Ett användbart försvar" skall ses.

Inga kommentarer: