måndag 16 mars 2009

KrAmiMoa

Att få ett arbete kan vara svårt och att behålla ett arbete kan vara ännu svårare. KrAmiMoa verksamhet vänder sig till personer inskrivna inom kriminalvården som söker arbete. Arbetsmetodiken bygger på en humanistisk människosyn, där lärandet är en nödvändig förutsättning för individens sociala och kulturella utveckling med konsekvenspedagogiskt synsätt. Vad betyder detta i praktiken? Jo att män och kvinnor som har avtjänat fängelsestraff får handledning och träning i att söka och behålla jobb. Jag uppfattar att KrAmiMoas verksamhet är viktig, personer med kriminell bakgrund saknar ofta erfarenhet från yrkeslivet och kan behöva stöd för att behålla ett nytillträtt arbete. Att ha ett eget arbete är viktigt för såväl självkänslan som plånboken, därför är det positivt med verksamheter som KrAmiMoa. Det behövs fler modeller och verksamheter för att också de personer som befinner sig långt från arbetsmarkanden skall ha större chanser att etablera sig på denna. Dagens besök på KrAmimoa är det mest positiva jag gjort på länge. Jag har tagit med mig budskapet att alla skall ha en chans.

Inga kommentarer: