tisdag 17 mars 2009

Rot och Rut

Vad är anledningen till att Socialdemokraterna är positivt inställda till skatterabatt för rot men inte för rut? Fackförbundet Byggnads driver rent av att rot-avdraget skall utökas. Är det möjligen så att Socialdemokraterna ägnar sig åt könsdiskriminering genom att de vill att traditionellt manliga yrken skall särbehandlas positivt?
Från den första juli ges skatterabatten ber omgående och i de fall rot eller rut utförs av en privatperson avgår de sociala avgifterna. Jag anser att det skall vara samma regler för rut och rot, utan könsdiskriminering.

Inga kommentarer: