torsdag 19 mars 2009

Kårobligatorium - nej tack

Äntligen kommer kårobligatoriet att avskaffas! Jag ansåg att kårobligatoriet var fel som student under 1980-talet och jag anser att kårobligatoriet är lika fel nu. Också studenter skall ha rätt att välja om de vill vara medlemmar i studentkåren eller ej. I ett demokratiskt samhälle är all form av tvångsanslutning förbjuden, oavsett om det handlar om politiskt parti, idrottsklubb eller fackförening. Studenternas möjlighet till inflytande över universitets och högskolors utveckling är viktig, men det måste kunna ske på annat sätt än genom tvångsanslutning till studentkåren. Med ett frivilligt medlemskap i studentkåren tvingas kåren att bedriva en verksamhet som studenterna efterfrågar. Jag är säker på att kårobligatoriets avskaffande leder till aktivare studentkårer och kanske också ett högre valdeltagande i kårvalet.

Inga kommentarer: