torsdag 19 mars 2009

Neutralitet förutsätter försvar

Dagens hot mot Sverige kan inte lösas med gårdagens försvar. T ex visar kriget i Georgien att utvecklingen kan ske snabbt. Kriget utspelades under fem dagar och avgjordes på två. Det var inte många ryska soldater som förflyttades till området men de kom mycket snabbt.

I det framtida försvaret får Sverige nu fler soldater som snabbare kan användas. I Sverige och i eller utanför närområdet. Det är slut på uppdelningen mellan en nationell insatsorganisation och en utlandsstyrka. Alla ska kunna tjänstgöra där och när det behövs. Ett starkt och modernt försvar är en förutsättning för fortsatt neutralitet.

Inga kommentarer: