måndag 16 mars 2009

Halabja

Idag har jag talat på Sergelstorg vid Kurdiska Riksförbundets högtidlighållandet till minne av offren vid Halabja.
För 21 år sedan bombades staden Halabja. Förödelsen var katastrofal. 7000 kurder dog till följd av Saddam Husseins terrorangrepp. Förödelsen i Halabja är så mycket större än de 7000 personer som dog. Släktingar, vänner och efterlevande är hårt drabbade av förlusten och frågar sig varför. Genom historien har kurderna utsatts för förföljelse och det är i detta perspektiv folkmordet i Halabja skall ses. Situationen för kurderna i Irak har förbättrats sedan Saddam Hussein störtades från makten men ännu finns det mycket som omvärlden kan göra för att stödja kurderna. De mänskliga rättigheterna måste alltid respekteras, det är aldrig rätt att förtrycka människor. Alla har lika stor rätt till sin kultur, sitt språk, sina traditioner och sin religion. Arbetet för fred och respekt måste fortsätta.

Inga kommentarer: