fredag 2 oktober 2009

Sänkt skatt för pensionärer med Alliansens budget 2010

Höstbudgeten innebär skattesänkningarna på 3,5 miljarder kronor för pensionärerna.
Det beräknas medföra sänkt skatt med 1000-1200 kr per år för dem med enbart garantipension. Skattesänkningen blir sedan högre upp till ca 3000 kr per år för dem med full inkomstpension. Inklusive 2009 års skattesänkning innebär detta sänkt skatt med 3500-4400 kronor per år för en pensionär med garantipension.
Det har varit mycket diskussioner om varför personer som arbetar för jobbskatteavdrag men inte pensionärer förklaringen till detta är att arbetslinjen prioriteras eftersom et är viktigt att fler personer arbetar. Däremot har Regeringen har alla pensionärer fått sänkt skatten för i två omgångar.

Finanskrisen har tyvärr drabbat Sverige hårt liksom de flesta andra länder. Pensionssystemet är konstruerat så att skulderna alltid måste motsvaras av lika mycket tillgångar. Detta gör att ”bromsen slår till när ekonomin går ned. När den ekonomiska utvecklingen vänder kommer värdet av pensionsrätterna automatiskt att öka.
Alliansen har genomfört ett flertal reformer under mandatperioden vilka är ett stöd för Sveriges äldre, exempelvis:
- Höjt grundavdrag steg 1 för pensionärer
- Höjt äldreförsörjningsstöd och särskilt bostadstillägg till pensionärer
- Höjt förbehållsbelopp vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen
- Extra stort jobbskatteavdrag för +65
- Slopad särskild löneskatt
- Höjd bostadskostnadsgräns för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd för den som är 65 år eller äldre
- Fritt val inom äldreomsorgen
- Nationell värdegrund inom äldreomsorgen
- Förbättrat anhörigstöd
- Tandvårdsreform
- Slopad statlig fastighetsskatt
- Begränsningsregeln i fastighetsskatten behålls för pensionärer
- Slopad förmögenhetsskatt

Inga kommentarer: