tisdag 29 oktober 2013

Tadzjikistan går till val


Onsdag den 6 november går Tadzjikistan till val. OSSE, ODIHR och Europeiska Rådet bidrar med valobservatörer. Jag kommer att delta på mandat av OSSE. Tadzjikistan är i många avseende ett okänt land för oss i Europa. Efter att ha sökt information via Internet och på bibliotek har jag endast fått minimalt med information. Att landet är fattigt och en forna delstat i Sovjetrepubliken är återkommande i artiklarna liksom rapporter om fattigdom, narkotikasmuggling och korruption.

 

Jag hoppas att närvaron av internationella organisationer kan ha en positiv effekt på hur valet kommer att genomföras. Tadzjikistan är värt ett fritt, demokratiskt och rättvist val.