onsdag 16 oktober 2013

Partiledardebatt i riksdagen


I dagens partiledardebatt i riksdagen var tydligt att det var en enad allians, som förbereder sig inför val tillsammans, som mötte en splittrad opposition som i olika riktningar riskerar att dra Svergie åt fel håll. S, MP och V föreslår skattehöjningar på mellan 30 och 70 miljarder kronor som belastar jobb, företag och hushåll. Idag misslyckades man återigen förklara för väljarna – hur ska dessa massiva skattehöjningar leda till fler jobb?

 
Särskilt hårt slår Socialdemokraternas politik mot dem som idag har allra svårast på arbetsmarknaden, nämligen ungdomarna. Här vill man tredubbla de sociala avgifterna för att anställa unga under 23 år. Samtidigt vill man fördubbla restaurangmomsen i en bransch där många ungdomar idag får den där viktiga första arbetslivserfarenheten. Hur råder man bot på ungdomsarbetslöshet genom att försvåra för just dem som anställer de unga genom att göra det betydligt dyrare att ha ungdomar anställda? Mikael Damberg lyckades inte svara på detta i dagens debatt.
 

Istället för att redovisa vad det egentligen är som står i partiernas skuggmotioner verkar agendan hos de olika oppositionspartierna allt jämt gå ut på att svartmåla Sverige. Därför var det nödvändigt att statsministern och de andra allianspartiledarna återkom till att redovisa fakta om hur det faktiskt, trots den ekonomiska krisen, ser ut i Sverige idag jämfört med 2006:

 
Sedan regeringen tillträdde 2006 har antalet sysselsatta ökat med 200 000 personer och utanförskapet har minskat med lika många. Antalet förtidspensionerade har minskat med 170 000 personer. Människor som tidigare gömts undan när Socialdemokraterna ville snygga till arbetslöshetsstatistiken har synliggjorts och fått chansen att ta sig tillbaka in på arbetsmarknaden – arbetskraften har ökat med 290 000 personer sedan 2006. Skatteintäkterna har ökat sedan 2006 och de resurser som läggs på skola och utbildning, hälso- och sjukvård och på omsorg av äldre har ökat. Resurserna per elev i förskolan har ökat. Resurserna per elev i grundskolan har ökat. Och resurserna per elev i gymnasieskolan har ökat. Antalet studenter på högskolan är fler än 2006. Antalet utbildningsplatser på högskolan har utökats och är nästa år 300 000, att jämföra med 283 000 år 2006. Antalet registrerade studenter är fler än 2006. Tillgängligheten i vården har förbättrats och det är idag ca 150 fler vårdcentraler samtidigt som vårdköerna har minskat. Andelen patienter som behöver vänta mer än 90 dagar har mer än halverats.

 
Detta visar på några områden vad Alliansens politik inneburit för ett Sverige som står starkt i den långdragna lågkonjunktur som råder. Alternativet till den politiken – med länder som tvingats höja skatter och skära i välfärd har vi sett prov på runt om i Europa..