fredag 11 oktober 2013

Jag kandiderar till riksdagenJag söker ditt förtroende för att representera Stockholm Stad i riksdagen under nästa mandatperiod. Stockholm är på många sätt en fantastisk stad att bo och leva i – men mycket kan bli bättre. Inte minst måste byggandet ta fart för att råda bot på den bostadsbrist som idag råder. Jag verkar idag för detta i riksdagens Civilutskott och min ambition är att fortsätta arbeta för att lagar som underlättar för bostadsbyggande stiftas i riksdagen.

Jobben är den viktigaste frågan för Sverige. Sedan 2006 har antalet sysselsatta i Sverige ökat med över 200 000 personer, trots den långdragna lågkonjunkturen med den värsta ekonomiska krisen sedan 30-talet i vår omvärld. Sverige har en av de starkaste offentliga finanserna i Europa och står väl rustat att få vind i seglen när konjunkturen vänder. Detta hade aldrig gått utan en tydlig arbetslinje och en ansvarsfull ekonomisk politik. Men vi står inför stora utmaningar. Inte minst är arbetslösheten bland våra unga och utrikes födda allt för hög. Därför måste vi fortsätta sänka trösklar till arbetsmarknaden och driva en integrationspolitik som möjliggör för människor som flytt från krig och förtryck att få en nystart i Sverige. Att klara dessa utmaningar är också väsentligt för att vi ska klara välfärd och pensioner för kommande generationer. Det är vi moderater som har politiken för detta och det är en politik jag fortsatt tänker ge mitt fulla engagemang.

Uppfinnande och entreprenörskap ligger mig varmt om hjärtat. Får jag ditt förtroende att representera Stockholm Stad i riksdagen efter valet nästa år tänker jag fortsätta kämpa för att goda idéer ska kunna omsättas i företagsamhet – det är så jobb skapas.

Mvh Margareta