måndag 7 oktober 2013

Motionsstopp i riksdagen


I fredags var årets motionsstopp i riksdagen. Mina motioner har i år främst fokuserat på innovation, forskning och entreprenörskap. Men en annan sak jag velat belysa i en motion är att kvaliteten inom hemtjänsten måste förbättras och därför har jag föreslagit en översyn av LOV:s utformning – en bra reform kan bli bättre.