tisdag 1 oktober 2013

Uppfinnare behöver stöd

Ett patent är inte starkare än möjligheten att försvara patentet i domstol. Tyvärr är det den verklighet som råder i dag för Sveriges uppfinnare. Många uppfinnare beskriver en situation där deras idéer riskerar att stjälas utan förbehåll. Trots att patentintrång i lagens mening är ett brott, är stödet till dem som utsätts begränsat.

Läs gärna artikeln i sin helhet på DI.se: http://www.di.se/#!/artiklar/2013/9/30/debatt-uppfinnare-behover-stod/