måndag 23 september 2013

Den viktigaste frågan - jobben


Sverige och resten av världen befinner sig på det sjätte året av djup ekonomisk kris. Omvärlden har tvingats till skattehöjningar och nedskärningar i välfärden. I Sverige är situationen den motsatta med sänkta skatter och bibehållen välfärd. Alliansen har tagit ansvar för ekonomin. Ansvarstagandet är en av anledningarna till varför Sverige har en av de starkaste offentliga finanserna i EU. Med höstens budget visar finansminister Anders Borg tydligt att Alliansen är beredda att fortsätta regera och fortsätta ta ansvar för Sverige. I höstbudgeten är prioriteringen av arbetslinjen tydlig. Det är endast med en tydlig arbetslinje som vi bygger Sverige starkt.

Jag ser positivt på ett femte jobbskatteavdrag, satsningar på utbildning, förbättrad integration, regelförenklingar, bättre förutsättningar till företagande. Det behövs satsningar på en bred front för att Sverige skall fortsätta att vara ett bra land att leva i.

Opositionens negativa reaktioner framstår som främmande. De borde lyfta blicken och se hur situationen ser ut i vår omvärld och aktivt bidra till att Sverige fortsätter att utvecklas positivt. I och för sig är det kanske precis vad de gör genom att tala om höjda skatter, låter bli att prioritera skolan, vill sänka pensionsåldern och med olika åtgärder bryta utvecklingen mot fler jobb och fler som jobbar.

Finansminister Anders Borg överlämnade regeringens höstbudget till riksdagen onsdagen den 18 september. Det som följer nu är allmänna motionsperioden med möjlighet för alla ledamöter och partier att lämna motioner till riksdagen. Därefter vidtar beredningen av budgeten och motioner i respektive utskott. Finansutskottets budgetbetänkande presenteras i riksdagen för debatt och beslut i december. Riksdagshösten ser ut att bli spännande.