torsdag 12 februari 2015

Alliansens politik gav fler jobb


 Under fjärde kvartalet 2014 uppgick antalet sysselsatta i åldern 1574 år till 4 773 000 personer, en ökning med 65 000 jämfört med samma kvartal föregående år. Sysselsättningsgraden ökade med 0,4 procentenheter till 66,0 procent. Ökningen i antal och andel sysselsatta består främst av utrikes födda. Antalet arbetslösa uppgick till 375 000 och arbetslösheten var 7,3 procent. Av SCB:s statistik framgår att antalet sysselsatta ökade med 65 000 personer fjärde kvartalet 2014 jämfört med samma kvartal året innan och uppgick till 4 773 000 personer. Under fjärde kvartalet 2014 var 17,2 procent i åldersgruppen 65-74 år sysselsatta, vilket innebär en ökning med 2,5 procentenheter jämfört med samma kvartal 2013.

Arbetslösheten är fortfarande på tok för hög och andelen personer som arbetar måste öka. Nu är frågan hur den rödgröna regeringen kommer att förvalta Alliansens politik. Leder ökade inkomstskatter till fler jobb? Ökad kostnad för att anställa unga? Minskad rapportering av sökta jobb till arbetsförmedlingen. Högre kostnader för att anställa?

Den socialdemokratiska regeringen borde tänka både en och två gånger och därefter revidera sin politiska inriktning. Människor arbete och möjlighet till egen försörjning är alldeles för viktigt för att utsättas för socialistiskt experimenterande.