fredag 23 januari 2015

Jobb och framtidstro stoppar extremism

Det grekiska parlamentsvalet på söndag verkar bli en rysare. Västerpartiet Syriza stärker sina positioner och har ohotat varit det populäraste partiet i Grekland sedan maj 2014. I den senaste opinionsmätningen har Syriza mer än en tredjedel av väljarna bakom sig.

 

Parallellt med att opinionssiffrorna ökar för Syriza tilltar svajigheten i ekonomin och arbetslösheten ökar. Ekonomisk oro, arbetslöshet och bristande framtidstro lever i symbios med politisk extremism.

 

Bästa sättet att stoppa extremismen i alla dess skepnader är ett samhälle som vilar p tolerans, framtidstro, jobb och tillväxt. Det finns åtskilliga exempel på detta i historien. En politik som leder till företagande och jobb bidrar inte bara till tillväxt utan är i allra högsta grad en garant mot extremism av alla dess sorter, oavsett om det handlar om kommunism eller främlingsfientlighet.

 

Runt en tiondel av de grekiska väljarna är fortfarande osäkra, det kan vara deras röster som avgör om Grekland får en kommunistisk regering eller ej.