onsdag 29 april 2015

Regeringens feministiska politik är antifeministisk

Regeringen säger sig driva en feministisk politik men i själva verket sitter den fast i ålderdomliga förhållningssätt. Verksamhet som är offentligt finansierad men könsfördelningen ojämnt fördelad bland medarbetarna är ett tydligt exempel på regeringens ålderdomliga synsätt. De verksamheter där männen är i majoritet bland de anställda är det privata företag som är verksamma, exempelvis trafik, infrastruktur, byggföretag, läkemedelsindustri. Dessutom skall lönerna vara marknadsledande, detta är fackförening och arbetsgivare överens om. Inom den del av den offentligt finansierade verksamheten där kvinnor är i majoritet råder motsatta förhållanden, verksamheten skall drivas av det offentliga, det skall inte vara tillåtet att göra vinst. Arbetsgivare och fackföreningar är därtill överens om att lönerna inte skall var marknadsledande.  

Att trumma ut ett budskap gör det inte mer sant när agerandet visar på motsatsen.
Det är hög tid att avslöja vad regeringens feministiska politik egentligen står för. En ålderdomlig tillbakablickande politik där yrkesverksamma kvinnor och män skall arbeta under olika förhållanden, naturligtvis till kvinnors nackdel.