torsdag 11 juni 2015

Mindre i plånboken med rödgrön skattesänkning

Den rödgröna regeringen hittar på det ena nyuttrycket efter det andra. Att pensionärerna skulle få mer i plånboken med det rödgröna förslaget om sänkt skatt är utan grund.

Det allra största hotet mot pensionärernas ekonomi är att många inte jobbar och att för många slutar jobba för tidigt.  Att fler personer jobbar mer och längre borde därför vara den viktigaste frågan för de rödgröna. 

Dessutom sänkte Alliansen under sina år i regering skatten för pensionärer med betydligt större belopp än vad regeringen nu föreslår. Vi Moderater utesluter inte fler förslag i framtiden.

I höstas ville S höja skatten för alla över 65 som jobbar med ungefär lika mycket som kostnaden för dagens besked om skattesänkning. Det blir därmed de äldre som jobbar som får betala den föreslagna skattesänkningen för pensionärerna.

Det är tydligt att Socialdemokraterna aldrig prioriterar en skattesänkning för de som arbetar. Varför vill inte Socialdemokraterna ge sjuksköterskan, läraren eller busschauffören mer i plånboken? Och varför göra S det dyrare att anställa äldre som vill jobba längre?

Tyvärr framstår det allt mer klart att regeringens så kallade jobbagenda innehåller skrämmande få konkreta förslag på hur jobben ska bli fler. Därför är risken stor att den föreslagna skattesänkningen kan resultera i lägre pension.