fredag 31 oktober 2008

Barnomsorg på barnens villkor

Äntligen börjar perspektivitet på barnomsorgen röra sig i rätt riktning. För barnen bästa bör det i en barngrupp bör antalet barn vara få. Små barn har behov av att bli sedda, vuxenkontakter och inte minst behov av en säker miljö. Precis som att vi vuxna har reglerad arbetstid och vill ha fritid vill barn ha det samma. Ur det perspektivet bör ambitionen vara att barnen inte skall behöva tillbringa mer än högst 40 timmar i veckan på dagis.Viktigt att påpeka är att arbetsgruppen inte förespråkar lagstiftning på området. Dessutom bör barnomsorgen vara öppen när föräldrarna behöver denna. Jag hoppas verkligen att det kommer att bli möjligt med barnomsorg kvällar och helger, inte minst med tanke på att många kvinnor arbetar dessa tider.

Inga kommentarer: