torsdag 30 oktober 2008

Lägre statsskuld visar vägen ur krisen

Under veckan har en del av Riksdagens debatter handlat om finanskrisen. Ekonomiska frågor är allvarliga för oss alla. Med en god ekonomi finns möjlighet att förverkliga sina visioner, med en dålig ekonomi finns inga möjligheter alls. Därför känns det väldigt bra att Alliansen har amorterat av statskulden vilket i sin tur har medfört att Sverige är i ett bättre läge än många andra länder. Det är samma principer som gäller för privatekonomin som nationalekonomin - den som är satt i skuld är inte fri.

Inga kommentarer: