torsdag 30 oktober 2008

avgift eller skatt?

Alliansens initiativ att avskaffa fastighetsskatten är lysande. Att istället införa en beloppsmaximerad avgift är ett steg i rätt rikting. Det är i kommunerna som kostnader relaterade till boende uppstår, exempelvis för vägar och snöröjning. Jag anser att det nu är dags att ta nästa steg och avskaffa taxeringsvärdet. Att regelbundet behöva fylla i formulera för att svara på frågor om längden på arbetsbänken i köpet, om fönsterrutorna är av tre glas eller antalet toaletter i bostaden är förlegat. Vem mer än de boende i fastigheten kan ha intresse för informationen?

Inga kommentarer: