torsdag 30 oktober 2008

Fildelning

Fildelning och ytterligare reglering av den illegala fildelningen är aktuella ämnen i den politiska debatten. Frågans aktualitet stegras för varje dag. De som vill ha en hårdare regleringen hänvisar till EU:s sanktionsdirektiv och att den svenska musik-, film och bokbranchen är på väg att gå i konkurs. Jag instämmer till fullo i att det är viktigt att i upphovsrätten är viktig, jag instämmer i att näringsliv och företagande är viktigt, jag instämmer i att kriminella handlingar är fel. Däremot är min övertygelse att hårdare reglering av användandet av Internet inte är rätt lösning. Teknikutveckling har skett under alla tider genom historien och att utfärda lagar som bygger på att reglera användandet av ny teknik har aldrig tidigare lyckats. Varför skulle reglering lyckas idag? Tidigare i historien har det funnits perioder när det inte har varit tillåtet att trycka litteratur utan godkännande av kyrkan eller för den delen konungen. De lagarna föll allt eftersom antalet författare och böcker ökade. Kontrollsystemet blev otympligt. Antalet besökare på Internet ökar kontinuerligt. Jag är därför övertygad om att lagstiftning som går ut på att reglera upp- och nedladdningarInternet, oavsett om det handlar om illegal eller legal nedladdning är omöjlig att förhindra via lagstiftning. . Åter till historien, den som envisades med att fortsätta tillämpa handskrift när tryckerikonsten segrade blev så småningom om sprungen, den som fortsatte att sätta tidningarna för hand blev omkullsprungen när IT-tekniken blev allmän. Jag vill fortsätta att läsa böcker och lyssna på musiken och hopaps därför att bransherna fortästter att utveckla sina affärsmodeller och tillämpa tekniken. Det är enlgit mitt synsätt den enda långsiktigt lyckosamma utvecklingsmöjligheten.

3 kommentarer:

Jonathan sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Leo sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.