tisdag 2 december 2008

Kvinna och politiker i Centralamerika

Jag har haft förmånen att delta i en konferens som syftade till att öka antalet kvinnor verksamma inom politiken i Syd- och Centralamerika. Konferensen ägde rum i Guatemala. Jag är fylld av beundran för de medverkande kvinnorna. Ett stort antal av kvinnorna har ett förflutet med liknande problem som fortfarande är vanligt förekommande, ex tidiga graviditeter, ensamstående mammor och misshandel i sin nära omgivning utöver ren fattigdom. Den politiska miljö kvinnorna är verksamma inom präglas av patrikalt synsätt och korruption. Jag ser trots omständigheterna positivt på utvecklingen även om framstegen sker med små steg. Antalet kvinnor i politiken har ökat och ökar fortfarande. Framför allt driver kvinnorna på utvecklingen genom sitt engagemang. Min medverkan i konferensen bestod i att i seminarieform diskutera olika metoder för att stödja kvinnliga kandidater till politiska uppdrag.

Inga kommentarer: