torsdag 29 mars 2012

Fler företag med RUT

Nu är det bevisat. Under föregående år var det 416 000 personer som använde Rut, avdrag för hushållsnära tjänster.

Antalet företagare som erbjuder hushållsnära tjänster ökar ständigt och de expanderar dessutom. Det är inte ovanligt att företag expanderar med 30 – 40 procent per ås. Att det dessutom ofta är personer som stått långt från arbetsmarknaden som åter får en möjlighet till arbete tack vare RUT bidrar till att göra solskenshistorien än bättre.
Borta är i stort sett den tidigare svarta marknaden för hushållsnära tjänster. Äntligen kan de personer som nu har fått lagliga RUT-jobb räkna med anställningstrygghet, få ta del av arbetsmarknadens försäkringar och tjäna in pensionspoäng.

Samtidigt finns en rädsla inom branschen för att marknaden skall ryckas undan efter valet 2014. För att inte en lycksam reform skall förstöras, företag hotas av nedläggning och arbeten försvinna måste socialdemokraterna redovisa vad de vill med RUT-reformen. De är skyldiga oss alla ett svar – kan de lova att RUT finns kvar och att inte villkoren försämras efter valet 2014.