måndag 16 april 2012

När kommer bostäderna?

Tillgång och efterfrågan stämmer inte på bostadsmarknaden i Stockholm. Det råder faktiskt grov diskrepans där säljaren eller hyresvärden har ett vidunderligt övertag. Att skräpa till reglerna för att stå i bostadsförmedlingens kö har varit ett steg på vägen liksom lagstiftningen om belåningsgraden. Självklart behövs det också byggas mer bostäder! Det är just bristen på bostäder som orsakat bostadskrisen.

Förbättrad tillgång på bostäder genom att göra det enklare att hyra ut privatägda bostäder och genom att stimulera byggandet av bostäder är enligt min uppfattning bland de viktigare inslagen i regeringens vårbudget. Med en ökad tillgång på bostäder i stockholmsregionen blir förutsättningarna för tillväxt bättre.

På frågan om var och hur bostäder skall byggas är det kommunerna som har svaret. personligen hoppas jag att vi kan få se många nya innovativa byggnader i Stockholm med omnejd. Gärna med riktigt höga fastigheter i de områden där det är attraktivt att bo, exempelvis i Stockholms innerstad och i de olika kranskommunernas centra.