torsdag 19 april 2012

Bättre äldreomsorg med mer teknik

Läser med förvåning att tillgången till IT är i det närmaste obefintlig inom äldreomsorgen. Enligt Hjälpmedelsinstitutet har omsorgspersonalen i princip ingen tillgång till surfplattor (färre än en procent), bärbar dator (cirka tio procent, Smartphones (cirka 15 procent). Det är inte inom många verksamheter detta skulle vara möjligt idag. Omsorgspersonalen arbetar ofta i de äldres hem och utan tillgång till IT-stöd på plats. Med rätt använd IT kan kvaliteten på omsorgen höjas och personalens kunskap utvecklas. Att snåla in på datorer och IT-utbildning medför utan tvekan högre kostnader på sikt. Med ett adekvat IT-stöd kan vårdplaner göras och uppdateras, beställningar av material, exempelvis blöjor ske direkt på plats. Kommunikation med kollegor och chefer underlättas, manualer bli tillgängliga. För inte kan det väl vara så att IT-mognaden är låg på grund av att de äldre inte har kunskap om möjligheterna med dagens teknik, personalen ofta tjänstgör på timmar eller vikariat med hög omsättning? Äldreomsorgen skulle kunna hämta inspiration och erfarenhet från hälso- och sjukvården som har kommit längre, även om där också finns mycket att göra för att förbättra IT-stödet.