torsdag 3 maj 2012

Löfven ger inga goda råd

Vi hade hoppats på fler svar om politiken än vad Socialdemokraterna faktiskt gav i skuggbudgeten. Det innovationspolitiska råd som S-ledaren Stefan Löfven hade med sig i portföljen liknade mest en byråkratiförstärkning. Jag välkomnar visserligen S:s syn på innovationer som betydelsefulla för framtida jobb och sysselsättning, men förslaget är tvivelaktigt.

Enligt Löfven är fördelarna med det innovationspolitiska rådet att koordinationen mellan näringsliv, politik, fackliga organisationer och akademi med flera sker på den högsta politiska nivån. Det stämmer för ett antal stora aktörer, och för det finns redan regeringens framtidskommission. Dessvärre har Löfven missförstått verkligheten för många uppfinnare. Majoriteten av uppfinnare rör sig sällan i de högre politiska skikten. Tvärtom finns deras kompetens och idérikedom hos den enskilda personen. Ytterligare ett råd hjälper därför inte dessa nyskapare på traven. Snarare måste varje uppfinning få en chans att prövas och utvecklas individuellt. Det är på så sätt innovationer kan skapa jobb i längden.

Genom att lyfta innovationspolitiken till en nivå som ligger utom räckhåll för de flesta uppfinnare glöms de småskaliga men såväl viktiga innovationerna bort. I stället för ett innovationspolitiskt råd krävs ytterligare riktad uppmärksamhet mot uppfinnare och deras vardag, såsom den faktiskt ser ut.