tisdag 27 mars 2012

Sverige skall bli ett ännu bättre land att växa upp i

Debatten om barnfattigdom har i mångt och mycket fått slagsida. I vissa fall låter det som om många barn i Sverige har en uppväxt i fattigdom och armod. Det som utelämnas är att uppgiften är relativ och det faktum att de allra flesta barn har fått en allt bättre uppväxt. De allra flesta barn i Sverige växer upp med ansvarsfulla föräldrar och har en trygg tillvaro. Men det finns också barn som fal illa. Här har samhället och politiken ett gemensamt ansvar. Det finns mycket att göra som kan innebära en utveckling till det bättre för de utsatta barnen.

Vi moderater har vidtagit flera åtgärder för att uppväxtvillkoren för barn. Det handlar bland annat om ett aktivt arbete för att minska utanförskapet och förhindra att det går vidare i arv mellan generationerna. Förskolan skall hålla hög kvalitet för att stärka livschanserna och lägga grunden för fortsatt lärande och utveckling. Alla barn har rätt till en bra start i livet.

För att förbättra livschanserna startar nu ett utvecklingsarbete inom moderaterna. Jag ser framemot att ta del av utvecklingsgruppens resultat eftersom det är viktigt för alla barn skall få möjlighet till en bättre uppväxt.