onsdag 25 januari 2012

Jobben framför allt

Sverige ska vara ett land där alla som vill och kan arbeta ska ha ett jobb. Det är grunden för vår gemensamma välfärd. Ju fler som arbetar desto fler kan bidra till skola, vård och omsorg. Därför har Nya Moderaterna tillsammans med övriga partier i Alliansen drivit en konsekvent arbetslinje som gör det mer lönsamt att arbeta och billigare att anställa. Detta har vi kombinerat med att ta ansvar för de offentliga finanserna.

För att utanförskapet ska minska och jobben ska bli fler krävs en aktiv politik som tar ansvar för jobben. Därför satsar Alliansen nu drygt åtta miljarder kronor på att förstärka arbetsmarknadspolitiken de kommande åren. Det innebär bland annat en satsning på fler handläggare hos Arbetsförmedlingen, fler praktikplatser och utökade utbildningsmöjligheter. Flera av insatserna är riktade till de personer som under en lång tid har varit utan arbete i syfte att öka deras möjligheter att återvända till arbetslivet.

En central utgångspunkt för att pressa tillbaka arbetslösheten är insikten om att alla jobb behövs, men om detta är vi inte överens inom svensk politik idag. I en tid när flera grupper behöver stärkt stöd och sänkta trösklar för att komma in på arbetsmarknaden tycks det ha blivit praxis för Socialdemokraterna att säga nej till jobb. De vill montera ned arbetslinjen.

För mig och Moderaterna är jobben viktigast. Med fler jobb och fler vägar till jobb kan vi minska utanförskapet och trygga viktiga välfärdssatsningar inom skola och sjukvård. Det är så vi tar hela Sverige framåt. Alla jobb behövs!