torsdag 8 december 2011

Kan fusk påskynda demokratiutvecklingen?

Det ryska valet till Duman den fjärde december kan betraktas ur flera aspekter varav jag skall beröra två i detta blogginlägget. Putins parti enade Ryssland förlorade väljarnas stöd i valet. Vad detta beror på får framtiden visa. Jag kan se två troliga förklaringar varav den ena är att medborgarna uppfattar Enade Ryssland som lierat med Kreml, ett maktparti som stödjer korruption ochorganiserad brottslighet. En annan tänkbar förklaring kan vara att en vanlig föreställning bland de ryska medborgarna är att livet var mycket bättre under fornstora dagar, när Sovjetunionen existerade, när landet var världsmästare i ishockey och av omgivningen betraktades som en kraftfull stormakt vars militär orsakade stora skälvan. Det parti som då var styrande var Kommunistpartiet och det parti som gick fram i valet var just Kommunisterna.

Det förekom såväl ett systematiskt valfusk som övergrep mot andra politiker och media under valdagen. Det systematiska valfusket kunde jag bevittna i de vallokaler som jag besökte. Det handlade om bristande valhemlighet, samma personer som röstade flera gånger, bristande kontroll vid sammanräkning av de avgivna rösterna för att nämna några exempel.

Övergreppet mot politiska företrädare kan åskådliggöras genom att framträdande politiker fängslades och mot medierna genom att Internetsidor släcktes ned och Twitterkonto kapades.

För att bryta den negativa spiral som Ryssland nu befinner sig i är det än viktigare att omvärlden engagerar sig i landets utveckling. Här har alla demokratiska nationer ett gemensamt ansvar. Vilka frågor som skall prioriteras och hur stödet skall utformas får inte bli en långbänk.

Att Internet har en central roll för valets utgång är uppenbart genom att regimen aktivt attackerade och såg till att regimkritiska Internetsidor stängdes ned under valdagen. Omvärlden har kunnat se hur antidemokratiska regimer i arabvärlden har tvingats på fall tack vare Internet. Åtskilliga Rysslandexperter jag talat med lyfter fram Internet som en möjlig idéspruta och källa till att demokratiska förändringar också kan bli verklighet i Ryssland. Valresultatet den fjärde september stödjer dessa teorier. Utvecklingen går inte att stoppa, bara fördröjas.