fredag 14 oktober 2011

Dagens samtal

Ett av de absolut mest givande inslagen i riksdagsuppdraget är att träffa gymnasieklasser på besök i Sveriges Riksdag. I eftermiddags har jag haft förmånen att träffa en klass och diskuterat såväl aktuell politik som riksdagsuppdraget. Mötet med gymnasister är oftast en direkt spegel av de frågor som diskuteras i samhället just då. Därför är jag föga förvånad över att den fråga som eleverna hela tiden återkom till handlade om vad som sker inom socialdemokratin, om Juholt får fortsatt förtroende eller avgår. Efter en stunds diskussion märktes det att eleverna tänkte vidare, fördjupade sina tankar och ville diskutera vilka regler som gäller för riksdagsledamöter, om vi betalar skatt, om vi får göra hur vi vill, om vi omfattas av svensk lagstiftning, vem som är en partiledares chef, om det går att stifta lagar om allting, av vem och hur skall kontrollen av efterlevnaden av lagstiftningen ske. Jag är övertygad om att den diskussion eleverna och jag förde i ett av riksdagens klassrum är av samma slag som den diskussion som förs i kafferummen, vänner emellan och på arbetsplatser.
Det som VU i dag beslutar är av mycket större betydelse än den om Juholt har gjort rätt eller fel med en eller två reseräkningar. Det handlar om moral, tillit och förtroende. Jag hoppas att vad besluten än blir att de är väl underbyggda och inte minst moraliskt försvarbara.