onsdag 12 oktober 2011

Partiledardebatten visade skillnaderna

Dagens partiledardebatt gav en tydlig signal om vilken riktning de politiska partierna har valt inför framtiden. Alliansens ansvar, arbetslinje och tillväxt kontrasterade tydligt gentemot oppositionens utgiftsökningar och bidragslöften.

Budskapet från partiledarna i Alliansen är att regeringen fortsätter att skydda Sveriges öppna och utsatta ekonomi genom att ta ansvar och hålla ordning och reda i de offentliga finanserna. Genom en tydlig tillväxtpolitik med arbetslinjen i centrum har Sverige råd att satsa på sammanhållning och välfärd. Detta till skillnad mot många andra länder som nu måste ägna sig åt nedskärningar och skattehöjningar.

Med Alliansens politik lönar det sig att arbeta. Det blir billigare att anställa och vi satsar på entreprenörskap. Jobben är och förblir vår viktigaste prioritering. Sedan Alliansen vann regeringsmakten har sysselsättningen ökat och antalet förtidspensionärer och långtidssjukskrivna minskat.

Mot detta står en djupt oenig opposition utan samlat regeringsalternativ. Socialdemokraterna vill göra det dyrare att anställa ungdomar, försämra RUT och ROT, höja restaurangmomsen och lägger dessutom en tung skattebörda på såväl hushåll som företag. Vidare föreslår de stora utgiftsökningar som skulle hota de offentliga finanserna och försämra förutsättningarna för välstånd. Pengarna används framförallt till stora satsningar på utbyggda bidragssystem. Socialdemokraternas politik skulle slå hårt mot ekonomi och sysselsättning. Inte minst skulle många unga drabbas av den socialdemokratiska nedmonteringen av arbetslinjen. Socialdemokraternas politik hotar att göra 20000 människor arbetslösa.

För Moderaterna och Alliansen är jobben viktigast. Det ska alltid löna sig att arbeta och alla jobb behövs. Så tar vi ansvar för Sverige. Tydligare än så här kan inte skiljelinjen mellan Alliansen och de rödgröna åskådliggöras.