onsdag 21 september 2011

2012 års budgetproposition visar vägen

Med årets budget tar Alliansen ansvar för Sverige i en turbulent tid. Den globala skuldkrisen påverkar också Sverige. Tillväxten dämpas och läget på arbetsmarknaden riskerar att försämras. Alliansen arbetar för att Sverige ska stå rustat att möta turbulensen i vår omvärld. Människor ska känna sig trygga med att skolan, sjukvården och omsorgen.

För att motverka krisens effekter, förbättra de långsiktiga förutsättningarna för jobb och tillväxt samt förstärka välfärden innehåller budgeten åtgärder för sammanlagt 15 miljarder kronor för 2012. Sverige är ett unikt land i en omvärld där andra tvingas skära ner och höja skatter.

Med detta finns tillräckliga säkerhetsmarginaler i de offentliga finanserna för att Sverige ska klara av att möta en sämre utveckling.