onsdag 29 april 2009

Företagande mot finansiell kris

Alliansens agerande för att minska effekterna av den internationella finansiella krisen är föredömlig. När krisen vänder är det viktigt att det finns fungerande infrastruktur och ett positivt företagsklimat. Det är endast genom ett fungerande näringsliv och framgångsrikt företagande som ekonomin kan växa och levnadsstandarden växa. Därför är det angeläget att Alliansen oförtrutet fortsätter arbetat med att minska regelbördan för företag och förstås aktivt arbetar för sänkta produktionskostnader genom minskade skatter och arbetsgivaravgifter. Enligt Företagarna Småföretagsbarometer för 2008 har konjunkturnedgången bland de mindre företagen fördjupats. Trots denna negativa utvecklingen bedömer 60 procent av småföretagarna att det finns goda expansionsmöjligheter. Det är denna optimism som driver svenskt företagande och välstånd framåt.

Inga kommentarer: