tisdag 28 april 2009

Svensk bottennotering i EU

Endast tre av tio kvinnliga företagare i Sverige är yngre än 40 år. Detta genererar en bottenplacering inom EU enligt Eurostats statistik. Inom hela EU är 37 procent av de kvinnliga företagarna under 40 år. Av de Svenska kvinnor som driver företag är 42 procent mellan 50 och 60 år. Risken är överhängande att antalet kvinnliga företagare minskar avsevärt när de äldre kvinnliga näringsidkarna går i pension.

Alliansen har vidtagit flera åtgärder för att öka antalet kvinnor som driver företag, exempelvis ROT-avdrag och mentorprogram. Den kommande avregleringen av Apoteken är också en åtgärd som kan öka antalet kvinnliga företagare. Med en ytterligare avreglering av offentlig sektor finns stora möjligheter att antalet kvinnliga företagare ökar.

Inga kommentarer: