onsdag 11 februari 2009

Hushållsnära tjänster är en succé

71 000 fler hushåll än i april förra året köper idag hushållsnära tjänster och företagens omsättningar ökar. I december köpte 255 000 hushåll olika tjänster som städning och tvätt. Belackarna sa att hushållsnära tjänster var att vrida klockan tillbaks, att vanligt folk inte skulle köpa tjänsterna. Resultat har blivit det omvända. Dessutom är nio av tio nyanställda inom hemservicebranschen personer som tidigare har varit arbetslösa. Avdragsrätt för hushållsnära tjänster har gjort alla till vinnare, de som köper tjänsterna får avlastning med hemarbetet, fler företag startar och arbetslösa får arbete. Jag anser att möjligheten till avdragsrätt för arbete i hemmet skall utvecklas till att också omfatta fler tjänster - låt hushållens behov vara styrande.

Inga kommentarer: