torsdag 12 februari 2009

Klimathotet och energin

Sverige har åtagit sig att minska utsläppen av fossila bränslen och det är viktigt att utsläppen verkligen minskar. Att inte utsläppen flyttar från Sverige till andra länder. Om vi ensidigt minskar konsumtionen av inhemsk produktion av fossil energi och samtidigt ökar importen av energi producerad av fossila produkter från andra länder minskar inte utsläppen totalt. Jag är fullständigt övertygad om att svensk producerad energi från kärnkraft är bättre för miljön än exempelvis olje- eller gasproducerad energi från Polen, Balticum och Ryssland. Alliansens överenskommelse om att bygga ut den svenska kärnkraften är en överenskommelse för en bättre miljö.

Inga kommentarer: