torsdag 12 februari 2009

Skattefria måltider

Det är högtid att de personer som äter måltider i sin tjänst, exempelvis vårdpersonal inom delar av den psykiatriska vården, dagispersonal inte förmånsbeskattas för måltiderna och självfallet heller inte betalar för dessa. Att äta en måltid i tjänsten sker på helt andra villkor än en måltid tillsammans med kollegor eller vänner. Därför välkomnar jag att Regeringsrätten har rivit upp länsrättens och kammarrättens domar. Arbete är arbete och ledig tid är ledig oavsett om det handlar om måltid undervisning, omvårdnad eller tillsyn.

Inga kommentarer: