torsdag 12 februari 2009

Ett säkert nät

Användandet av falsk identitet är lika olagligt på Internet som i annat sammanhang. Ett växande problem är att många personer låter sig luras att tro att den de kommunicerar med på ”nätet” är en annan person än den är. Framför allt anser jag att det är allvarligt att ett stort antal minderåriga flickor blir lurade och tror att den okända person de chattar med är en jämnårig person. Regeringen arbetar med att utveckla ett lagförslag för att anpassa den befintliga lagstiftningen till den tekniska utvecklingen. Men detta räcker inte, jag anser att skolan har ett stort ansvar att utbilda om Internet och dess användning. Lika väl som att skolan undervisar om exempelvis trafiksäkerhet behöver skolan utbilda om säkerhet på Internet.

Inga kommentarer: