fredag 13 februari 2009

Hushållsnära tjänster är en succé

Allt fler hushåll anlitar hushållsnära tjänster. Jag tycker att utvecklingen är otroligt positiv ur flera aspekter. Först och främst ser jag det som positivt att det finns en legalarbetsmarknad för de personer som arbetar i hemmen och att det också finns en möjlighet att starta eget företag för dem som vill. Det är hög tid att de arbetsområden där det finns många yrkesverksamma kvinnor uppvärderas och ses som ett naturligt inslag på arbetsmarknaden. Enligt den statistik jag tagit del av är det nu 255 000 hushåll som regelbundet köper hushållsnära tjänster och antalet ökar kontinuerligt. Under många år har röster höjts som satt sig över andra och fördömt arbete i hemmen. Verkligheten visar att de hade fel. Intresset för att arbeta i hemmen och att anlita hushållsnära tjänster är stort.

Inga kommentarer: