torsdag 12 februari 2009

Ekonomi för framtiden

Den ekonomiska krisen blir allt påtagligare för oss alla. Det handlar inte längre om tidningsrubriker, åtgärdspaket och debatter. Allt fler har en bekant eller släkting som är på väg att bli arbetslös eller redan arbetslös, driver eller känner företagare som inte längre får verksamheten att gå ihop. Den ekonomiska nedgången sker över hela världen, vilket i sig inte gör vardagen enklare för den som är arbetslös. Jag anser att det är i dessa tider som politikens utformning är som viktigast. Att den politik som genomförs syftar till att förbättra förutsättningarna för att näringslivet skall fortsätta fungera, att de sociala trygghetssystemen fungerar, att pensionerna värdesäkras och att hoppet om en bättre framtid fortsätter att leva. Alliansens 82 insatser är ett är viktigaste politiska insatserna för att dämpa lågkonjunkturen och stödja företagandet. Men det behöver bli ännu enklare att starta och driva företag, näringslivet bli än mer dynamiskt och marknaderna bättre. Utöver de politiska insatserna är jag övertygad om att betydelsen av att det egna sparandet är än större nu. Oavsett om det handlar om att spara 100 kronor per månad eller 10 00 kronor per månad. Det är bättre med en liten buffert än ingen alls.

Inga kommentarer: