torsdag 12 februari 2009

Kultur på väg

Äntligen har Alliansen presenterat sin utredning för kulturen. Dagens kulturpolitik är i stort behov av nya fläktar eftersom inriktningen för den politik som drivs idag beslutades av Riksdagen 1974. Inom alla andra politikområden hade denna situation varit fullständigt otänkbar. Bara tanken att hälso- och sjukvården, miljön eller utbildningen skulle vila på 35 år gamla beslut är otänkbart. Jag delar helt synsättet att kulturen har möjlighet att stärka näringsliv och välfärd.
Inte minst ser jag framemot att kulturen kan få ett större och bredare genomslag i skolan. I samtal med ungdomar brukar jag fråga när de senast besökte ett konstmuseum eller träffade en konstnär. Svaret blir alltid ett undrande oförstående nej, det har vi aldrig gjort i skolan. Det är hög tid att kulturen blir en naturlig del i skolundervisningen och på alla stadier.

Inga kommentarer: