torsdag 12 februari 2009

Vilken skatt är rättvis?

Frågan om jobbskatteavdrag, om det är fel eller rätt med lägre skatt på inkomster än exempelvis pension, sjukpenning eller andra ersättningar är ständigt återkommande i den offentliga debatten. Personligen anser jag att frågan är felformulerad. En förutsättning för våra välfärdssystem är att det finns fler som arbetar. Därför är det angeläget att arbete uppmuntras också ekonomiskt. Jag har motionerat i Riksdagen om att den inkomstgaranti som i vissa fall utbetalas till avgångna riksdagsledamöter självfallet inte skall beskattas som inkomst. Riksdagen kommer inom de närmaste månaderna att debattera och besluta i frågan. Min förhoppning är att en majoritet av riksdagens ledamöter delar min uppfattning och röstar ja för motionen.

Inga kommentarer: