torsdag 12 februari 2009

A-kassa när den behövs

Alliansen prioriterar arbetslinjen, det är ända sättet för att garantera socialvälfärd och trygghet när den behövs. A-kassan har därför reformerats till att vara den omställningsförsäkring den är tänkt att vara. Förändringen innebär en avtrappning av ersättningsnivån, viss uppstramning av regler och ett något lägre tak än tidigare. Enligt forskning från IFAU har reformen i kombination med jobbskatteavdraget bidragit till att sänka arbetslöshetsnivån. När TCO nu kritiserar reformen av A-kassan har jag svårt att ta dem på allvar. Den svenska A-kassan är fortfarande efter reformen en av de mest generösa i Europa och för den delen övriga världen. Konsekvensen av TCO-rapportens förslag skulle kräva omfattande skattehöjningar. I den rådande lågkonjunkturen är skattehöjningar det sista som behövs. Fokus måste i stället vara en offensiv politik för arbete.

Inga kommentarer: