fredag 13 februari 2009

Energiförbrukningen känner inte av landsgränser

Vid dagens EU nämnd har en av frågorna handlat om Sveriges ståndpunkt vad gäller handlingsplan för energitrygghet och solidaritet som energirådet ska behandla vid sitt möte på torsdag nästa vecka. Statssekreterare Ola Alterå framhöll att regeringen ställer sig bakom de föreslagna rådsslutsatserna eftersom regeringen fått gehör för att betona den inre energimarknadens betydelse, vikten av förnybar el och energieffektivisering. Vi i den borgerliga majoriteten gav vårt stöd för regeringens ståndpunkt liksom för ett upplägg i den diskussion som energiministrarna ska hålla om satsningar på energiinfrastruktur inom ramen för EU:s ekonomiska återhämtningsplan. Eftersom ett av de viktigaste miljömålen är att minska mängden utsläpp av CO2 anser jag att det Europeiska samarbetet kring energifrågorna är mycket positivt. Kan vi sedan i Riksdagen besluta att Sverige skall bygga ut kärnkraften finns goda förutsättningar att vi kan stödja våra grannländer i deras arbete med att minska den fossila energiförbrukningen.

Inga kommentarer: