torsdag 12 februari 2009

Ljusglimt

Frågan om glödlampor och krav på dessa faller inom EU ramdirektiv 2005/32/EC. För svensk del började lagen om ekodesign gälla den 1 maj 2008 och med denna blir energiförbrukning och andra miljöfaktorer än viktigare. Konkret innebär detta att glödlampor kommer att fasas ut för att ersättas av lågenergilampor. Osannolikt nog utgör hembelysningen den största posten i hushållselen, nära en fjärdedel. Endast 10 procent av den energi som går in i glödlampan blir synlig energi. Med andra ord blir det mer ljus till priset av lägre energiåtgång. Jag tycker att förslaget är bra. Vi behöver såväl spara in på energiförbrukningen som ha tillgång till energi. Men oavsett hur stor andel av ljuset som än kommer från lågenergilampor kommer vi att behöva det energitillskott som kärnkraften ger.

Inga kommentarer: